Album "ST200 vs. ST220" (whiteorb)

ST200 vs. ST220

Sraz u benzínky :)

Fotky