Uživatel viki


Seznam členů
význam slova diskuze

2011-03-13 10:00:12 (5 let, 8 měsíců)

Diskuse (z lat. discussio od dis-quatere, pře-třásat, zkoumat, diskutovat)[1] je věcný rozhovor několika osob nad určitým tématem, jehož cílem není rozhodovat, nýbrž věc pečlivě rozebrat z různých stránek, shromáždit argumenty a případně připravit půdu pro racionální rozhodnutí. Pravidla českého pravopisu připouští i variantu diskuze,[2] avšak za slohově neutrální považují diskusi.

Diskuse od účastníků vyžaduje:

* věcnost: věnovat se tématu a argumentovat, nikoli napadat nebo překřikovat,

* otevřenost: nevylučovat nikoho, kdo může k danému tématu přispět;

* poctivost: podstatné informace nesmějí účastníci zatajovat nebo tvrdit něco, čemu sami nevěří;

* trpělivost: pochopení argumentů druhého může vyžadovat čas;

* zdvořilost, která vyjadřuje společný zájem všech na každé věcné informaci.

Zkušenost ukazuje, že taková diskuse může být pro hlubší poznání složitých jevů velmi užitečná, protože překonává přirozené jednostrannosti účastníků a zvyšuje pravděpodobnost, že se na nic důležitého nezapomnělo. ,, , http://cs.wikipedia.org/wiki/Diskuze Reaguji na mazání témat bez zjevného důvodu. . . diskuse je brána jako škodlivá a neslučující se s obsahem , chtělo by to asi přejmenovat zde sekci Diskuse na Dialog. Diskuse má vést k výměně a třeba i následné změně názorů, což se zde asi nenosí. Tak proč nás tady matou názvy, když diskutovat tu není žádoucí?výSeznam členů