Fórum - Téma


Oprávnění+Transit-vlek,rozsah řízení a prohlídky


Fórum Transit V / VE83 Oprávnění+Transit-vlek,rozsah řízení a prohlídky

Manuály  |  Inzerce  |  Model Ford Transit V / VE83  |  Naše vozidlaLeo
Leo
2013-07-26 00:00:08

Transit, celková hmotnost cca 2,4 - 3,5t (řeším varianty do 3,5 tuny abych to nekomplikoval) se při zapojení přípojného vozidla dostane většinou přes 3,5t.

Řídili jsme i s vlekem do 3,5t s kategorií B. Pak díky novele vyhlášky na B 3,5plus vlek do 750kg. Tedy 4250kg.

Na B plus E pak nad 3,5t a vlek max 1,5 násobebek okamžité hmotnosti vozu( nebo s naloženým vlekem co kg na žávěs konkrétní model Transita umožnil.)

Díky poslední novele je to zase trochu jinak.

S B nad 3500-4250kg tedy jen s vlekem do 750 kg, nutné nechat zapsat do Ř.P!

B+E vozidlo max 3 500kg + vlek 3 500kg, jízdní souprava max 7000kg.

Novela platí od ledna 2013:

f) B jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg,

g) C1 jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou traktorů, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 7 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,

h) C jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou traktorů a vozidel uvedených v písmeni g), jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,

i) D1 jsou zařazena motorová vozidla, jejichž délka nepřesahuje 8 metrů, s více než 8, ale nejvýše 16 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,

j) D jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmeni i) s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,

k) B+E, nově BE jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni f) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg,

l) C1+E jsou zařazeny jízdní soupravy, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 12 000 kg, složené

1. z vozidla uvedeného v písmeni g) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg, nebo

2. z vozidla uvedeného v písmeni f) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 3 500 kg,

m) C+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni h) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg,

n) D1+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni i) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg,

o) D+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni j) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg.

Pravidelné lékařské prohlídky

§ 87

(1) Pravidelným lékařským prohlídkám je povinen se podrobovat

a) řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré barvy,2) případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení,

b) řidič, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě,

c) řidič, u kterého je řízení motorového vozidla předmětem samostatné výdělečné činnosti prováděné podle zvláštního právního předpisu,28)

d) držitel řidičského oprávnění pro skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E, pokud řídí motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin vozidel,

e) držitel osvědčení pro učitele řidičů pro výcvik v řízení motorových vozidel podle zvláštního právního předpisu.

2013-11-03 22:11:22

Co tohle.

Jak je to tedy s řidičáky na vozíky? Úředníci v tom nadělali zmatek

V řidičských oprávněních na přívěsné vozíky za osobní auta panuje zmatek kvůli chaotické legislativní změně. Od letošního 19. ledna byla do české legislativy aplikována směrnice EU, umožňující i s „béčkem“ tahat vozík nad 750 kilogramů, přičemž celá souprava i s autem nesmí překročit 3,5 tuny v součtu maximálních povolených hmotností, uváděných v techničáku.

Zvětšit obrázek

FOTO: Profimedia.cz

Včera 4:19 - Praha

Chaos ve výkladu, kdy ještě stačí mít skupinu B, a kdy už je pod hrozbou vysokých sankcí vyžadováno „éčko“, způsobilo to, že unijní nařízení bylo českými úředníky v klíčovém detailu špatně opsáno.

V českém, špatně převedeném zákonném ustanovení je tak naopak uvedeno, že má-li řidič jen „béčko“, nesmí vozík v soupravě do 3500 kilogramů překročit maximální hmotnost 750 kg.

Roční zákaz a 25 tisíc kvůli 40 kg nad limit

Jak vyplývá ze sdělení ministerstva dopravy všem krajským a obecním úřadům s rozšířenou působností, platné je to, co nařizuje směrnice EU. Ta určuje, že s oprávněním B lze mít za autem přívěsný vozík, který překračuje povolenou hmotnost 750 kg, ale celková maximální povolená hmotnost soupravy, tedy i s autem, nesmí překročit 3500 kg. V případě, kdy si doděláte v autoškole k „béčku“ i rozšíření na „éčko“, může celková váha soupravy dosáhnout dokonce až 4250 kg.

Většina motoristů, kteří mají jen B, mohou tedy bez obav zapojit za osobní auto valník. Musí se však podívat do techničáku auta i valníku, aby souprava dohromady nepřekročila tři a půl tuny, přičemž vozík může mít více než zažitých 750 kg.

Že je taková pečlivost nezbytná, ukázal případ Lukáše Králíčka, který Právo zveřejnilo 30. října a jenž se setkal s velkým ohlasem čtenářů i na serveru Novinky.cz. Jak jsme informovali, pan Králíček dostal roční zákaz řízení motorových vozidel a pokutu 25 tisíc korun od říčanského úřadu jen kvůli čtyřiceti kilogramům navíc.

Z úředního rozhodnutí o vině vyplývá, že jeho osobní auto Hyundai Santa Fe má v techničáku maximální povolenou hmotnost 2240 kg. Přívěsný vozík Vario, jímž chtěl odvést zahradní odpad do sběrného dvora, má psanou největší povolenou hmotnost 1300 kg. Králíčkova jízdní souprava měla tak dohromady maximální povolenou hmotnost 3540 kg, tedy čtyřicet kilogramů nad celkový váhový limit daný směrnicí EU.

Právě kvůli těmto „papírovým“ čtyřiceti kilogramům nesmí pan Králíček rok řídit auto a musel zaplatit pokutu 25 000 korun. Přičemž, jak připustil úřad, viník spolupracoval s policií, nikoho neohrozil ani neomezil a má čistý řidičský rejstřík. Mimochodem – v okamžiku silniční kontroly byl vozík prázdný.

Tunové auto nemůže tahat 2,5 t

I když řidiči s „béčkem“ smějí za osobákem tahat přívěsy nad 750 kg, v praxi jsou s tím potíže. Jednotunové auto těžko zvládne dvouapůltunový valník, byť se v součtu jedná o limitních 3,5 tuny. Zapojit vozík s maximálním váhovým limitem nad 750 kg proto musí umožnit technické parametry auta, dané výrobcem.

Kromě toho vyhláška o jízdních soupravách číslo 341/2002 Sb. nařizuje, že okamžitá hmotnost nebrzděného přípojného vozidla nesmí být větší, než je pro vozík stanoveno v technickém průkazu auta.

Při silniční kontrole se policie zpravidla zajímá, jaké váhové limity jsou uváděny v technických průkazech tažného auta a přívěsu. Zato celníci se zabývají i momentální hmotností, protože jejich hlídky disponují váhami.

Není ale až tak jasné, jak se posuzují situace, kdy je valník podle údajů v techničáku sice určen pro náklad s maximální povolenou hmotností do 2,5 tuny, ale ve skutečnosti je na vozíku jenom pár cihel, tedy okamžitá hmotnost není ani oněch 750 kilogramů.

Šlendrián zákonodárce

„Jde o šlendrián zákonodárce. Dotazoval jsem se policie, učitelů autoškol, právníka i prodejců, zda mohu jet s vozíkem, jehož reálné zatížení není vyšší, než dovoluje moje tažné vozidlo, ale v dokladech má vozík uvedenou vyšší váhu. Dostal jsem různé odpovědi: hlídky řekly jednou, že to neřeší, a jindy, že nemohu jet, že nemají váhu, aby vozík převážily. Právník a majitelé autoškol tvrdí, že zákon nedává odpověď,“ napsal Právu Jiří Vlach z Brna.

Jindřich Ginter, Právo

viki  
2013-11-04 00:41:25

mám pocit že tady je to srozumitelněji popsáno nebo aspon mě to tak zní

http://www.ibesip.cz/cz/l...idlech-silnicniho-provozu

Změny od 19. ledna 2013

2013-11-05 16:58:02

viki: Neboli, pokud tomu dobře rozumím, tak dosud pro dříve vydané oprávnění B opravňuje k řízení osobního automobilu nebo soupravy do celkové hmotnosti 3500 kg. Při tom nesmí mít přívěsný vozík v technickém průkazu napsanou větší maximální hmotnost (s nákladem i bez nákladu), než 750 kg. Teprve oprávnění B+E zvyšuje možnost zvýšení celkové váhy soupravy na 7000 kg, ale váha tažného vozidla (automobilu, který táhne vozík) stejně nesmí překročit 3500 kg. Nově vydaná řidičská oprávnění už budou mít hmotnosti určené podle toho článku automaticky ?

viki  
2013-11-05 17:53:42

petrdepo:

jsem E nestudoval jestli tam byly změny ale před to bylo tak že pokud máš E nesčítá se souprava ale každé vozidlo zvlášt takže máš vůz do 3,5 tuny (B ečko) pokud máš k němu E -čko můžeš zapřáhnout co dovolí tvůj vůz čily co máš povoleno na tažné v TP

př -já mam alhambru s celkovou váhou 2510 s tažným na 2tuny rovná se 4510kg(tahám hengr občas)stačí mě B plus E

vozík muže být těžší než tažné vozidlo pokud máš na to auto třeba off road tam je povoleno tuším 1,5 nasobku v některých případech

vůz nad 3500 automaticky skupina C

nově řidičáky by měli být takto rozepsány

snad jsem to zkoulel správně

2013-11-05 18:44:02

viz:http://www.mdcr.cz/cs/Med...o_opravneni_skupiny_B.htm

Tolik do současnosti ale chystá se prý nějaká novela jelikož to odporuje předpisům unie.Karavaňáci mají zase pakec.

viki  
2013-11-05 18:46:26

milan1: celé EU je jedna prasárna nic víc ždímačka na peníze obyč. lidí

2013-11-05 19:06:14

viki: vidím to taky tak.Pokud dělali novelu tak tam není opět vyřešeno tažné koule ISO70,malé točny na návěsy na pikapy,

vzduchové a elektromagnetické brzdy na přívěsné vozíky tj vše co se týče přívěsů za vozidla do 3,5 tuny s celkovou nad 3,5 tuny celkové hmotnosti přívěsu.Tj.to co jinde jde zcela legálně to jde u nás pouze nějakou zvláštní šedivou cestou.Akorát přidělali spoustu lidem starosti.


Odpovědět