Fórum - Téma


Nehody a bezpečnost na srazech


Fórum O Srazech a akcích Nehody a bezpečnost na srazech
2014-10-25 08:47:28

V reakci na sobotní událost na XI. Hanácké jízdě jsem konzultovala právní dopad nehod na akcích našeho klubu. Letiště je vždy pronajato fyzickou osobou, provozuje ho fyzická nebo právnická osoba. Případné odškodnění by poškozený vyžadoval právě po těchto osobách. Z přední časti, kde se nehoda stala, jsem udělala bezpečnou zónu a poslala tam lidi, děti. Cena letadel která tam stála se pohybuje od 1 mil. do 3,5 mil. To co se stalo, je jasný signál nerespektování pravidel a lhostejnosti ke zdraví, lidským životům a majetku. Pakliže se bude můj postoj zdát jako zveličování problému, připomínám, že jde o postoj zodpovědné osoby.

Pro srazy příští, včetně těch, které nebudou mít v programu soutěže na letišti, vypracuju a nechám schválit právní náležitost prohlášení o zodpovědnosti. Dokument se na srazech bude předkládat k podpisu všem účastníkům a bude se vztahovat i na osoby blízké.

Na srazech, které pořádám já, vykážu případného viníka za porušení stanovených pravidel ihned z letiště a zároveň z účasti na dalších srazech mnou pořádaných. Jak už jsem řekla, nechci čekat na to, až to dobře nedopadne. Sraz chci dělat pro radost a zážitky všech, ne se stresem a obavou.

Prohlášení o zodpovědnosti a pravidlech chování bude přístupné i pro další koordinátory a srazy.


Odpovědět