Fórum - Téma


Kavárna - pokec o všem možném


Fórum Pokec všeobecný Kavárna - pokec o všem možném1 ......... 7  8  9  10  11 ......... 47

2011-10-08 13:25:50

Nevím kam jinam to dát ale dovolil jsem si jednu fotečku z práce

Je libo brzdy na novou Fiestu ?

2011-10-08 13:54:50

Prosim vás můžeš vezmeš pro mě brzdy 4 ks???

2011-10-08 14:04:20

Jenom?

2011-10-11 20:28:24

Ahoj Forďáci.Mohl by mi někdo prosím poradit, jak ze světel Fočuse II demontovat čirou optiku.Je to tam ňáký nalepený či co a nejde s tím hnout. Samozřejmě nechci žádnou část poškodit. Dík a ať to jezdí.

2011-10-24 20:51:43

Nazdarek, prosím a radu, mám stařší mondeo rv.1996 RS ghia, po dopravní nehodě to odnesl přední nárazník který bohužel nemůžu nikde sehnat, kdyby jste mi mohly pomoct budu vděčen, děkuji mnohokrát.

2011-10-24 20:57:00

mrky89 : Fotečka by nebyla, pro představu?!

2011-10-25 17:59:32

Tak asi tady.

2011-10-25 19:54:40

Bohužel je to jen tuning.Jsou tam na tvoje myslím čtyři. Novej nevim jestli se dá ještě sehnat. Snad ještě na vrakáči.

http://www.tuning-in.cz/n...iky-spoilery/ford/mondeo/

2011-10-26 18:03:41

už jsem obvolem snad každý vrakoviště na fordy a nic, nic mi asi nezbyde když chci jezdit, díky moc za snahu

2011-11-07 22:23:52

Dobrý den, potřebovala bych radu od zkušených Ukradli mi kabelku, kde jsem mimo jiné měla i klíče od auta. Zloděj má i adresu, tak se bojím aby mě ještě nevzal i auto. Jedná se o Ford Fiesta rok 2003. Klíč byl na dálkové ovládání. Jak mám v téhle situaci pokračovat, mám vyměnit jen zámek a nebo si nechat komplet vše vyměnit. Prosím o radu. Děkuji

viki  
2011-11-08 01:33:50

v první řadě odvez auto pryč a to hned s místa bydliště,obvolej vrakárny jestli někde nenajdeš sadu zámků i s kličema přemýšlel bych o alarmu a překódovaní klíčku jestli ma imobilizér

2012-04-15 14:34:01

měření rychlosti na dálnici novým vozem naší policie.

Pomáhat a chránit (s passaty)

Začátkem roku policie s velkou slávou nasadila do provozu 16 nových policejních passatů

R36. Všude demonstrovala výbavu vozidel a hlavně jejich zrychlení a maximální rychlost. Už

se ale tolik podrobně nehovořilo o metodě měření.

Teprve na serveru antiradary.eu se dočteme:

„Vozy jsou vybaveny měřícím a záznamovým systémem, který funguje na principu srovnání

rychlosti. Spolujezdec sleduje na monitoru dění před i za vozidlem a v případě, že se kolem

mihne rychle jedoucí auto, policejní řidič jen srovná rychlost jízdy. K zaznamenání přestupku

stačí pronásledovat rychle jedoucího řidiče pouhých 100 metrů, což je při rychlosti 160 km/h

pouhé 2,25 vteřiny. Policie tedy primárně neměří rychlost sledovanému řidiči, ale pomocí

kombinace několika metod rychlost vlastní. Odpadá tedy použití klasického radaru

vyzařujícího radiové vlny a tím pádem jsou řidičům bez užitku tzv. antiradary.“

Aby mohla osádka policejního passatu prokázat řidiči měřeného auta překročení nejvyšší

dovolené rychlosti, musí po dobu měření jet stejnou

Měření bez použití výstražného světla modré barvy

Podle § 18, odst. (3), zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, platí:

„Řidič motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg

a autobusu smí jet mimo obec rychlostí nejvýše 90 km.h-1; na dálnici a silnici pro motorová

vozidla rychlostí nejvýše 130 km.h-1. Řidič jiného motorového vozidla smí jet rychlostí nejvýše

80 km.h-1.“

Výše uvedené ustanovení platí pro všechna motorová vozidla bez výjimky. Ani policejní vozy

nesmí jet na dálnici a silnici pro motorová vozidla rychlostí vyšší než 130 km.h-1, pokud

neužívají zvláštního výstražného světla modré barvy. Měřit v souladu se zákonem tak mohou

v tomto případě pouze vozidla o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg

a případně jiná vozidla nebo jízdní soupravy, jejichž konstrukční rychlost je nižší než

130 km.h-1.

Měření s použitím výstražného světla modré barvy

Podle § 41, odst. (1), zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, platí:

„Řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá

zvláštního výstražného světla modré barvy,2) případně doplněného o zvláštní zvukové

výstražné znamení (dále jen "vozidlo s právem přednostní jízdy"), není povinen dodržovat § 4

písm. c), § 5 odst. 1 písm. f), g) a h), § 6 odst. 5 a 6, § 7 odst. 1 písm. b), § 11, § 12 odst. 1, 2,

4, 5 a 6, § 13 až 17, § 18 odst. 2, 3, 4 a 8, § 19 odst. 2 a 3, § 20, § 21 odst. 2, 3 a 4, § 22, 23, §

24 odst. 3 a 4, § 25 odst. 1, 2, 3, 4, 5, § 26 odst. 3, § 27, § 28 odst. 2, 3 a 5, § 31, § 32 odst. 6,

§ 35, § 36 odst. 1 a 2 a § 39 odst. 4 a 5; je však povinen dbát potřebné opatrnosti, aby

neohrozil bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.“

Měří-li řidič policejního passatu řidiče, který překračuje nejvyšší dovolenou rychlost, musí

mít v době měření zapnuté zvláštní výstražné světlo modré barvy. V opačném případě

porušuje zákon a dopouští se stejného přestupku, jako řidič měřeného vozidla. Pojede-li

policejní passat na dálnici rychlostí 130 km.h-1 v době, kdy bude předjížděn řidičem, který

jede např. 180 km.h-1, musí již při akceleraci na rychlost 131 km h-1 mít zapnuté zvláštní

výstražné světlo modré barvy. Při tomto postupu však bude úspěšnost policie prokázat řidiči

spáchání přestupku limitovat k nule.

Výstražná světla modré barvy na policejních passatech

Podle § 41, odst. (2), písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních

komunikacích, platí: „Zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním

výstražným světlem modré barvy mohou být vybavena vozidla Ministerstva vnitra používaná

policií a označená podle zvláštního právního předpisu.“

Zvláštním právním předpisem je vyhláška č. 460/2008 Sb., o způsobu vnějšího označení,

služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel,

plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České

republiky, kde podle § 11, odst. 1 a 3 platí:

„ Služební vozidlo policie se zvláštním barevným provedením a označením je stříbrné barvy

s vodorovným modrým pruhem na bočních stranách a na zadní části a žlutými a modrými

prvky; služební vozidlo je označeno na bočních stranách nápisem „POLICIE“ černé barvy

na stříbrném podkladu, na přední části symbolem policie a nápisem „POLICIE“ černé barvy

na stříbrném podkladu a na zadní části nápisem „POLICIE“ žluté barvy na modrém

podkladu. Ve vodorovném pruhu může být umístěn nápis „POMÁHAT A CHRÁNIT“ v barvě

služebního vozidla. Na služebním vozidle může být dále umístěn symbol linky tísňového

volání. Zvláštní barevné provedení a označení může mít reflexní podobu.“

„Služební vozidlo policie, které nemá zvláštní barevné provedení stanovené v odstavci 1 nebo

2, lze označit na přední části a na bočních stranách nápisem „POLICIE“ podle § 4 písm. b)

bodu 3. Nápis na přední straně může být nahrazen symbolem policie. Pro účely osvobození

od zpoplatnění za užití zpoplatněné pozemní komunikace2) a u zaparkovaného vozidla postačí

označení tímto nápisem umístěným za čelním sklem.“

a podle § 18, odst. (6):

„Do 31. prosince 2018 lze užívat služební vozidla, plavidla a letadla policie se zvláštním

barevným provedením a označením podle vyhlášky č. 14/2008 Sb.“

Vzhledem k tomu, že policejní passaty nejsou označeny podle zvláštního právního předpisu,

nesmí být vybaveny ani zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním

výstražným světlem modré barvy.

Navíc

Podle § 24, odst. (5) vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti

a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, platí: „Zvláštní

výstražné světelné zařízení je umístěno, pokud je to možné, na nejvyšším místě karoserie nebo

nástavby nebo co nejblíže nejvyššímu místu, a to přibližně v podélné střední rovině vozidla

nebo přibližně symetricky po obou stranách této roviny.“

Podle § 24, odst. (7) stejné vyhlášky č. 341/2002 Sb., platí: „Zvláštní výstražná světelná

zařízení vyzařující světlo modré barvy mohou být na vozidle doplněna nejvíce jedním párem

doplňkových zvláštních výstražných svítilen vyzařujících přerušovaný tok světla modré barvy

schváleného typu vpředu svítících a umístěných symetricky k podélné svislé rovině, které jsou

umístěny svým nejnižším bodem činné svítící plochy ne níže než 400 mm a svým nejvyšším

bodem činné svítící plochy ne výše než 1500 mm nad rovinou vozovky. Zvláštní výstražné

světelné zařízení vyzařující světlo modré barvy je vždy doplněno zvláštním zvukovým

výstražným zařízením vydávajícím zvukové znamení se spojitě proměnnou výškou tónu

(sirénou). Frekvence změn výšky tónu mohou být proměnné.“

Policejní passaty nejsou vybaveny pevně instalovanými a do registru silničních vozidel

zapsanými zvláštními výstražnými světelnými zařízeními vyzařujícími světlo modré barvy,

proto nemohou být samostatně vybaveny ani pevně instalovanými doplňkovými svítilnami,

které se nacházejí v přední masce.

Shrnutí

Aby mohla policie získat důkaz o spáchání přestupku spočívajícího v překročení nejvyšší

dovolené rychlosti, musí spáchat úplně stejný přestupek a k tomu ještě přidat přestupek

spočívající v neoprávněném užití zvláštního výstražného světla modré barvy, popřípadě

doplněného zvláštním zvukovým výstražným znamením.

Podle § 51, odst. (1), zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, platí:

„K provedení důkazů lze užít všech důkazních prostředků, které jsou vhodné ke zjištění stavu

věci a které nejsou získány nebo provedeny v rozporu s právními předpisy.“

Ve správním řízení nemůže být k důkazu přihlíženo, neboť byl ve vztahu k řidiči měřeného

vozidla získán v rozporu se zákonem. Protože se ve skutečnosti nejedná o záznam rychlosti

měřeného vozidla, ale o přesný záznam rychlosti policejního passatu získaný z jeho

rychloměru, je to regulérní usvědčující důkaz proti řidiči policejního passatu.

Pomáhat a chránit (před passaty)

2012-04-15 15:37:09

mozole , tak za tohle máš odemne 1 . Kdyby to šlo zkopírovat do policejního klubu bez registrace tak bych to udělal . Aspoň by si to přečetlo těch 30 členů co tam je . Zkopíruju to a budu vozit na palubce .

2012-04-15 15:39:37

Tak jestli tohle je pravda tak mě pane Mozole napiš interkou, kde jsi to vzal, abych si to mohl okopírovat do auta. To pak těm blbům omlátím o hlavu.

2012-04-15 15:52:56

no cetl jsem jen pulku ... ale pokud policie i vy prekrocite rychlost .... tak vam strhnou body zaplatite pokutu atd ... ale myslite jake budou mit nasledky pani policajti ? tipuju nic ....

2012-04-15 15:56:38

kubacer tady jde o případné správní řízení. Mozolku díky, přišlo to. Už to lítá z kopírky.

2012-04-15 16:01:20

Hupino. v pohodě Kdo by to chtěl celé i s obrázky tak mi pošlete mail na interku.

2012-04-15 16:11:42

no uz jsem to precetl :) zajimave teda :) ze bych jel vyzkouset ? :-D

2012-04-16 10:38:46

Já bych prosil taky jeden dokument s Prassaty děkuji.

Kdo má v autě motor nad 200 koní tak by to měl mít jako povinnou výbavu

2012-04-16 14:54:07

Chlapi tak jsem to taky četl.Jenže problém teď ty nové Passaty mohou i stát aby vás změřili mají aktivní radary.A to jich je teď dvacet nových.

Tohle platí jen pro těch třináct starých ty mají pasivní radary,a ty myslím už nejsou všechny.Takže už dosluhují.

Ještě přijdou octávie.A to je to samý jako Passaty.Takže je to škoda.Už se za vámi nemusí hnát jako vy před nima

Prostě si vás změří u škarpy na dálku až 400m.Asi je ani neuvidíte a to můžou i v protisměru měřit.


Odpovědět

1 ......... 7  8  9  10  11 ......... 47