Fórum - Téma


Diagnostický mód přistrojové desky


Fórum Návody Diagnostický mód přistrojové desky
2009-05-31 21:50:15

Slouží k výpisu hodnot, které jsou posílány k přístrojové desce

Aktivace:

Otočte klíček zapalování do polohy "0" nebo "I"

Stiskněte a podržte nulovací tlačítko denního počítadla kilometrů

Otočte klíček zapalování do polohy "II" nebo "III"

Držte nulovací tlačítko do doby, než se na digitálním displeji místo denního počítadla kilometrů objeví "tESt" (cca 5 sekund)

Jednotlivým mačkáním se přepíná mezi jednotlivými hodnotami:

1. test

2. GAGE: zkouška analogových ukazatelů

3. 8888: zkouška LCD displeje

4. rs22: verze ROM

5. E001: verze NVRAM

6. Dtc-NONE: výpis registrů závad přístrojové desky. Pokud bliká NONE, registr závad prázdný, jinak viz popis níže

7. 000.0: aktuální rychlost vozidla v mílích za hodinu

8. 000.0: aktuální rychlost vozidla v kilometrech za hodinu

9. 32c: úroveň teploty nasávaného vzduchu motoru

10. 800: otáčkoměr - počet otáček za minutu

11. 63: údaj MAR senzoru - změna tlaku (na vypnutém motoru ukazuje 033) .

12. F202: hladina paliva (0-255) - údaj z plováku.

13. L219:

14. 103F

15. 093C: teplota chladící kapaliny (v °C)

16. 09CC: teplota chladící kapaliny (hexa)

17. 14.9: napětí v elektrické síti

18. Ab-l: stav relé, chyba ABS.

19. Eb-l: stav relé, chyba EBD.

20. II-l: stav relé, osvětlení přístrojové desky (-l vypnuto, -h zapnuto).

21. Cr-h: stav relé, zapalování

Kódy chyb (DTC) přístrojové desky:

9202 Fuel pump module circuit

9204 Fuel pump module short to

9342 PCM is defective

9317 Battery voltage high

9318 Battery voltage low

9359 Ignition Run/ACC circuit failure

A143 NVM memory failure

A477 Module configuration failure

D041 Invalid data for vehicle speed

D027 Invalid data for engine RPM

D073 Invalid data for engine coolant

D262 Missing speed, tacho, engine temperature or odometer count

D123 Invalid data for odometer

Poznámka: Jako vedlejší účinek spuštění tohoto testu se vynuluje denní počítadlo!

zdroj: http://focus.fordclubs.org

2011-03-26 18:23:30

Ahoj dnes jsem provaděl dia. mod a jedině co nevím co je je : dt6865 . Jestli nevíš/te co to je . "dt" se nachazí mezi E001:verze Nvram a Dtc- a tam mi bliká NONE . Dík

Oko
Marek
2011-03-28 16:15:16

Hoj mam dotaz na to info z palubního pc mam chybu 302 ? hlasi se jako err302 nevíš co to je?


Odpovědět