Fórum - Téma


Diagnostický mód palubního počítače


Fórum Návody Diagnostický mód palubního počítače
2009-05-31 21:51:34

Otočte klíček zapalování do polohy "0" nebo "I"

Stiskněte a podržte tlačítko "S" vedle displeje palubního počítače

Otočte klíček zapalování do polohy "II" nebo "III"

Držte tlačítko "S" po dobu cca 5 vteřin

Jednotlivým mačkáním páčky "INFO" se přepíná mezi jednotlivými hodnotami:

1. Kontrola displeje a zvukového signálu

2. Kontrolka všech žárovek palubního počítače

3. Zobrazuje aktuální rychlost v km/h

4. Zobrazuje okamžitý průtok paliva v litrech za hodinu

5. Zobrazuje okamžitou spotřebu v litrech na 100 km

6. Zobrazuje počet litrů zbývajících v nádrži

7. Zobrazuje napětí z plováku v nádrži - ve voltech

8. Zobrazuje opravnou konstantu pro úpravu údaje z plováku - v procentech

9. Venkovní teplota ve stupních Celsia

10. Osvětlení displeje - HI (zapnuto) / LO (vypnuto)

11. Napětí v elektrické síti

12. verze ROM

zdroj: http://focus.fordclubs.org


Odpovědět