Fórum - Téma


ASR - základní info...


Fórum Návody ASR - základní info...
Zamčeno: 2010-06-07 16:36:08, hof
2010-02-20 18:53:19

ASR je zkratka Anti Skid Regulation angl. (případně z německého Antriebsschlupfregelung), česky jde o Systém regulace prokluzu. ASR je spolu s ESP dalším rozšířením ABS.Všechny tyto prvky slouží k vyšší bezpečnosti vozu. Cílem ASR je zabránit prokluzu kol (zejména na kluzkém povrchu) a tím i k zachování stability vozu.

ASR vyvinula firma Bosch v roce 1986, ale automobilky často tento systém ještě různě upravovaly, takže se objevují i jiná označení (u Fordu spolu s Mitsubishi a Hondou třeba TCS - Traction Control System), která ale fakticky popisují v základu jeden systém.

Jaký je princip fungování ASR:

Snímače otáček kol, které jsou společné s ABS, neustále sledují otáčky kol hnací nápravy, řídicí jednotka, která je také společná s ABS, porovnává tyto údaje s otáčkami kol nepoháněné nápravy. Pokud na základě signálů ze snímačů otáček řídící jednotka vyhodnotí, že dochází k prokluzu hnacích kol (kola), je řídicí jednotkou vydán pokyn, aby toto kolo bylo přibrzděno. V případě vyšší rychlosti je řídicí jednotkou motoru vydán příkaz ke snížení točivého momentu motoru vynuceným ubráním plynu, následkem tohoto zásahu se kola přestanou protáčet.

Systém ASR je odpojitelný, aby za určitých situací nebyl spíše na škodu. Je-li systém ASR při jízdě aktivní bliká kontrolka na přístrojové desce. Řidič může následně přizpůsobit styl své jízdy, zároveň je varován, že se nachází na vozovce s horší adhezí. ASR lze vypnout např. při jízdě se sněhovými řetězy, kdy je prokluz nevyhnutelný.

ASR rovněž spolupracuje se systémem elektronické uzávěrky diferenciálu (EDS), která zabraňuje prokluzu například za situace, kdy jedno kolo z hnané nápravy je na kluzkém povrchu a druhé na pevném. EDS však funguje pouze do rychlosti 40 km/hod, ASR pracuje při každé rychlosti vozidla.

Systém ASR tak zvyšuje bezpečnost a stabilitu jízdy na kluzkém povrchu, zároveň zabezpečuje plynulé zrychlení bez prokluzujících kol. Při jízdě v zatáčce působí systém regulace prokluzu proti nedotáčivosti vozidla a zvyšuje jízdní stabilitu.

Nejčastější závady ASR jsou v podstatě shodné s dříve popisovanými závadami na systému

ABS a to pro značnou provázanost obou systémů…

Rozsvítí-li se během jízdy kontrolka ASR, znamená to, že došlo k vypnutí systému ASR.

V amatérských (domácích podmínkách jsme schopni bez problémů odstranit asi jenom dvě, a to

  • pracovní napětí systému musí být vyšší jak 10,5 V (prověřit stav akumulátoru včetně dobíjení)
  • jedno z Hallových čidel je znečištěno, příp. vadné (kontrola stavu, očištění, příp. proměření odporu cca 1 000 ohmů.