Fórum - Téma


Alternátor - základní info...


Fórum Návody Alternátor - základní info...
Zamčeno: 2010-06-07 16:35:30, hof
2010-01-30 15:00:42

Alternátor je základní zdroj elektrické energie v automobilu. Je poháněn motorem a zajišťuje napájení všech elektrických součástí auta včetně dobíjení autobaterie. Konstrukčně se alternátor skládá ze dvou hlavních částí, rotoru a statoru. Rotor neboli kotva alternátoru je pohyblivá část, na které je vinutí. Jeho nosnou částí je hřídel. Stator je pevná část alternátoru s pracovním, většinou třífázovým, vinutím. Alternátor má trvalý výkon, dobíjí akumulátor již při 550/min (motoru).Třífázový dvanácti-pólový samobudicí synchronní alternátor dodává střídavý proud, který je polovodičovými usměrňovacími diodami měněn na stejnosměrný. Alternátor z vestavěným polovodičovým regulátorem je spojen přímo s akumulátorem. Toto zapojení umožňuje, aby nabíjecí proud tekl přímo do akumulátoru, a nikoli ještě přes relé. Diody se mechanicky neopotřebovávají, musí být však chráněny proti náhlým změnám napětí, které je mohou zničit. Proto je třeba při manipulaci s alternátorem dodržovat pravidla uvedená v následujícím textu. Funkce a parametry alternátoru se kontrolují pouze pomoci přístrojů (multimetr, voltmetr, ampérmetr apod.), nikdy zkratem. Zejména se nesmí způsobit zkrat mezi kladným vývodem a kostrou vozu, buzením a kostrou vozu. Pro bezchybnou funkci dobíjení jako celku je třeba zkontrolovat, zda je motor dobře ukostřen (silný vodič nebo měděný ohebný pás mezi motorem a karosérií u akumulátoru).Při výměně vodičů k alternátoru je nutné dodržet stejný průřez i délku vodičů.

Bude-li se na voze svařovat elektrickým obloukem, je bezpodmínečně nutné odpojit alternátor. Alternátor lze zkoušet, aniž by bylo nutno vyjímat jej z vozu, voltmetr (ampérmetr) se zapojí dle příslušných svorek (+ na výstup k akumulátoru, na - svorku alternátoru). Pak se spustí motor a zapojí se veškeré spotřebiče. Za těchto podmínek musí alternátor při polovině nejvyšších otáček motoru dodávat proud pro dobíjení akumulátoru při napětí 13,8 - 14,4 V u starších automobilů, 14 - 14,6 V u automobilů od r.v. (zhruba) 1997 V opačném případě se musí alternátor vyjmout, překontrolovat na zkušební stolici v odborné dílně a popř. seřídit nebo vyměnit.

Pozor: Motor s alternátorem nesmí ani nouzově běžet bez akumulátoru.

Při instalaci doplňkové výbavy napájené s elektrické sítě vozidla je potřeba vzít v úvahu mimo jiné i výkon alternátoru již tak zatěžovaným denním svícením, obecně platí (nejen u Fordu) čím nižší kategorie vozidla a výbavy, nebo čím je vozidlo starší, tím víc stoupá pravděpodobnost, že je ve vozidle namontován alternátor s malým výkonem (např. Fiesta 89-55 A; Mondeo III 03-115 A). Stejná pravidla platí i při pořizování nové autobaterie, nové tzv.bezúdržbové baterie jež mají kladné i záporné desky s příměsí vápníku. Ty potřebují vyšší hodnotu dobíjecího napětí (+ - 14,6 V) a toho většina starších aut nedosahuje.

Mezi tři nejčastější závady patří:

  • kontrolka dobíjení se po zapnutí zapalování nerozsvítí
  • - vadná žárovka kontrolky dobíjení, přerušený kabel ke kontrolce
  • - vadný regulátor, opotřebované sběrné uhlíky nemají kontakt s rotorem
  • - přerušené budící vinutí rotoru
  • - přerušený spoj k usměrňovací desce alternátoru
  • kontrolka dobíjení po nastartování nezhasíná, nezhasíná zcela (žhne)
  • - sběrné uhlíky mají nedostatečný kontakt s rotorem, vadný regulátor napětí
  • - porušené nebo zcela přerušené vedení alternátor-regulátor napětí
  • kontrolka dobíjení svítí při vypnutém zapalování
  • - vadná kladná dioda na diodovém usmerňovači