Fórum - Téma


ABS - základní info...


Fórum Návody ABS - základní info...
Zamčeno: 2010-06-07 16:34:23, hof
2010-02-07 18:29:32

Všechny přídavné systémy, jako ABS, TCS, ASR, MSR, EDS, DSC, ESP a další mají za úkol umožnit průměrným řidičům bezpečnější jízdu. V dnešním hustém provozu mají tyto systémy určitě svoje místo. Ne každý je řidičský talent a jak sami jistě víte, na silnicích se pohybuje více řidičských kopyt (včetně nás samých), než talentovaných řidičů. Možná se to někomu z vás nebude líbit, ale kdo někdy jel např. s DSC, tak poznal významný rozdíl mezi vozidlem s DSC a bez DSC. Tento systém se aktivuje v kritických situacích, kdy pomáhá řidiči udržet auto ve stopě a skutečně i velmi zkušení řidiči ocenili jeho přínos.

Protiblokovací systém ABS slouží k uchování ovladatelnosti auta při intenzivním brždění. Navíc částečně slouží i ke zkrácení brzdné dráhy vozidla. Systém se skládá z hydraulického posilovače brzd, elektronické ovládací jednotky a snímače otáček. Snímače během jízdy měří na kolech otáčky kol. Pokud by mělo dojít k zablokování kola, což má za úkol rozeznat řídící jednotka, aktivují se v hydraulické jednotce elektromagnetické ventily daného kola. V podstatě jde o to, že při prudkém sešlápnutí pedálu, kdy by se kola zablokovala, zajistí systém ABS jakoby přerušované brždění, čímž zajistí ovladatelnost vozidla i při zatáčení. Zároveň dochází i ke zkrácení brzdné dráhy, zachování stability vozidla je však důležitější.Každopádně má každé vozidlo normální brzdovou soustavu, která umožní zabrzdění vozidla úplně stejně, jakou u vozidla ABS nevybaveným. ABS se systém přídavný a jeho porucha nesmí vést k narušení funkce brzdové soustavy.

Důvod použití ABS:

ABS má za úkol zabezpečit při brzdění to, aby se kolo docela nezablokovalo. Kolo má nejvyšší brzdný účinek tehdy, kdy je jeho skluz asi 15%, tzn. že se otáčí o tuto hodnotu pomaleji, než by odpovídalo normálnímu odvalování. Mluvíme o kritickém brzdění, skluz znamená vždy vysoké tření a tedy nadměrné opotřebení pneumatiky. Dále – zablokované kolo je neřiditelné, pohybuje se setrvačností posledním udaným směrem, neboli směrem, kterým se pohybovalo v okamžiku zablokování, vozidlo nereaguje na pohyby volantem. Pokud brzdíme do zatáčky, vozidlo po zablokování opustí směr pohybu po tečně, což známe z fyziky. Po zablokování kola se začne materiál pneumatiky v místě dotyku s vozovkou přehřívat a obrušovat, obroušený materiál působí mezi kolem a vozovkou stejně jako kuličky v ložisku, vysoká teplota pneumatiky ve stykovém místě dále sníží přilnavost a proto zablokované kolo má vždy menší součinitel tření, než kolo otáčející se. Součinitel tření mezi pneumatikou a vozovkou je nejvyšší asi při skluzu 15%, kdy se kombinuje klasické tření pneumatiky a vozovky, vysoký odpor při obrušování materiálu, jeho „odplavování“ otáčením kola a směrové vedení. Pokud dokážeme udržet uvedený skluz, je auto normálně řiditelné a zároveň brzdí maximální možnou silou, které je systém pneumatika – vozovka přenést. Na suchu se do situace zablokovaného kola dostáváme zřídka, ale za mokra a jinak snížené adheze je zablokování kol velmi častým jevem a bez pomocného systému nestačí řidič včas brzdný účinek korigovat (což bývá také dáno mnohaletými řidičskými zkušenostmi). Každopádně i sebezkušenější řidič není schopný správně a hlavně rychle zablokování kol odstranit, vždy je korekce brzdění spojena s velmi dlouhými časovými prodlevami, které ne vždy vedou ke kýženému cíli. Pokud se vám stane, že zablokujete většinu kol na vozidle, vozidlo se roztočí podle působení adheze pod jednotlivými koly a pokud nejsou ve směru jízdy dostatečně velké únikové zóny, ozve se rána jako z děla…

ABS je velmi užitečné při brzdění na vozovce s rozdílnou adhezí pro levou a pravou stranu vozidla, kdy zabrzdění znamená okamžité zablokování kol na jedné straně vozidla, veškerá brzdná síla se soustředí na straně druhé a vlivem výslednice sil dojde k otočení vozidla na stranu kol s vyšší adhezí. Toto je častý jev v zimě, kdy není vždy vozovka dostatečně očištěna od zbytků sněhu, nebo na kraji přes noc zamrzá voda z tajícího sněhu. Protože je často namrzlá pravá strana, auto se tedy stočí doleva pod přijíždějící přetíženém „klaďák“…

Princip činnosti je asi následující:

Systém má vlastní tlakové čerpadlo a zásobník tlakové kapaliny, kteréžto jsou schopné dodat patřičné množství brzdové kapaliny určitého tlaku, která se podílí na práci systému. Každé kolo má snímač, který vyhodnocuje jeho otáčení. Většinou jde o nějaké řídící kolečko s otvory a Hallův snímač, reagující na pohyb tohoto kolečka. Jakmile se pohyb kola po sešlápnutí brzdového pedálu zpomaluje nadkritickou rychlostí nebo se dokonce zastaví, elektronika situaci vyhodnotí a kolo pomocí speciálního ventilu odbrzdí. Kolo se tedy začne otáčet, ale protože je dále stisknutý pedál brzdy, druhý ventil pustí tlakovou kapalinu do brzdy a kolo opět začne brzdit. Při opětovném zablokování se děj opakuje, a to klidně 10x za sekundu, někdy dokonce ještě rychleji. (Podle toho, jak se podaří zvládnout rychlost odbrzďování a zabrzďování kola, je systém provozně účinnější.)

Co je k ideální funkci ABS zapotřebí:

Kromě perfektního stavu systému ABS se všemi snímači to jsou každopádně vhodné pneumatiky. Protože výsledný průběh sil na běhounu pneumatiky je při maximálním brzdění bez a s ABS rozdílný Dalším důležitým prvkem jsou bezvadné tlumiče, při aktivaci ABS může dojít k rozkmitání celého systému pneu – tlumič – brzda a výsledkem může být nekontrolovatelný pohyb vozidla a velmi značné prodloužení brzdné dráhy (kola totiž začnou nadskakovat, tlumič je neudrží na vozovce a pokud není mezi pneu a vozovkou kontakt, neubrzdíme nic, ale to platí i pro vozidla bez ABS).

Jak je to s citlivostí ABS:

Ford s vybavováním svých modelů systémem ABS započal s modelem Scorpio (již v roce 1985), sporadicky od roku 1988 do modelů Sierra a od roku 1996 již ve vozidlech střední třídy jako standart.

(mondeo první generace se dalo pořídit i bez ABS), systém který ford používá je patentem firmy Teves

Všechny ABS jsou vlastně citlivé zhruba stejně, je to dáno jejich principem činnosti. Pokud se někomu zdá, že auto má ABS velmi citlivé, je to dáno účinnými brzdami, které se mají snahu blokovat už při malé ztrátě adheze, proto ABS zasahuje dříve, než u vozidel jiných. Nic se totiž na ABS seřídit jinak nedá, jakmile se kolo zablokuje, uvede se systém do činnosti bez ohledu na to, v jakém autě je namontován. Aktivace se řidiči ohlásí slyšitelným rychlým pulzováním a rázy zespodu do pedálu brzdy, pedál vám tluče do chodidla. Toto je zcela v pořádku, je zapotřebí si na to zvyknout (neleknout se) a dokázat vyhodnotit, jestli je vhodné ubrat na síle brzdění (při mírném přibrzďování často kola odskakují na nerovnostech a ABS se zbytečně aktivuje), nebo brzdit naplno dále. Řidič se velmi často pulzování lekne, protože jeho charakter vypadá jako nějaká porucha vozidla a hlavně první seznámení s prací ABS. U ABS je při jeho aktivaci nevhodné použít přerušované brzdění, výrazně se prodlouží brzdná dráha.

Nejčastější závady ABS

Rozsvítí-li se během jízdy kontrolka ABS, znamená to, že došlo k vypnutí systému ABS. V amatérských (domácích) podmínkách jsme schopni bez problémů odstranit asi jenom dvě, a to

  • pracovní napětí systému musí být vyšší jak 10,5 V (prověřit stav akumulátoru včetně dobíjení)
  • jedno z Hallových čidel je znečištěno, příp. vadné (kontrola stavu, očištění, příp. proměření odporu cca 1 000 ohmů)