Články


TECHNICKÉ INFORMACE - MOTOROVÉ OLEJE

2007-04-15 Přečteno: 4 524x

TECHNICKÉ INFORMACE - MOTOROVÉ OLEJE

Protože jsem krátkou dobu pracoval na čerpací stanici (K-PETROL/BENZINA Podolí u Brna), vím, že mnoho lidí nevědělo co znamená značení na motorových olejích. Proto jsem se rozhodl vytvořit tuto stránku, která doufám pomůže objasnit některé pojmy.

Oleje se třídí podle tzv. výkonnostní úrovně, dané u modernních olejů hlavně druhem a množstvím v nich obsažených zušlechťujících přísad (aditiv). Jde například o přísady antioxidační, antikorozní, protioděrové, aj.

V Evropě se používají zejména tyto klasifikační systémy:

  • Vizkozni klasifikace SAE (Society of Automotive Engineers)
  • Výkonnostní klasifikace API (American Petroleum Institute)
  • Výkonnostní klasifikace CCMC - dnes ACEA (Association des Constructeurs Europeans d'Automobiles)
  • Specifikace výrobců motorů (automobilů)

SAE

třídí motorové oleje do jedenácti tříd. Šest tříd je vyhraženo olejům použitelným za nízkých teplot; ty jsou krom základního označení smluvní číslicí charakterizovány písmenem W (Winter - zima); př. SAE 5W. Tyto zimní oleje jsou definovány zejména svou tekutostí při nízkých teplotách. Každé třídě odpovídá určitá limitní teplota studeného startu.

Pět dalších tříd je určeno pro oleje splňující podmínky práce za vyšších okolních teplot, př. SAE 30. Současným trendem je používání tzv. celoročních olejů, které v sobě spojují vhodné nízkoteplotní vlastnosti zimních olejů (dobrá startovatelnost v zimě) a zároveň dostatečnou mazací schopnost při vysokých okolních teplotách v letním období, což je vlastnost typická pro letní oleje. Pro středoevropské klimatické pásmo jsou optimální a nejčastěji se používají oleje viskozitní třídy SAE 15W-40, 15W-50, 10W-40, popř. 10W-30.

Třída SAE Doporučené použití Teploty

SAE 10W Velmi nízké teploty, jen pro zimní použití. do - 15°C

SAE 30 Léto a přechod. období (jaro a podzim). do - 20°C

SAE 20W-20 Obvyklé zimní podmínky střední Evropy. Velmi málo používaný do - 10°C

SAE 5W-40

SAE 5W-50 Celoroční oleje, použitelné i za velmi nízkých teplot. do - 30°C

SAE 10W-30

SAE 10W-40 Zejména pro motory s častými zimními starty. do - 25 °C

SAE 15W-30 Celoroční motorové oleje s velmi dobrými nízkoteplotními vlastnostmi. do - 20 °C

SAE 15W-40 Nejvíce používaný olej v provozu. do - 20 °C

SAE 15W-50 Pro běžné podmínky střední Evropy. do - 20 °C

SAE 20W-30

SAE 20W-40

SAE 20W-50 Celoroční motorové oleje s dobrými nízkoteplotními vlastnostmi. Vyhovují pro mírnější zimní podmínky. do - 15°C

API

rozděluje motorové oleje do dvou základních skupin podle hlavní oblasti aplikace. Skupina "S" (service), charakterizujeoleje pro benzínové (zážehové) motory, do skupiny "C" (commercial) jsou zařazeny oleje pro naftové (vznětové) motory. Další písmenko označení (v abecedním pořadí - A,B,C,..) určuje vlastní úroveň užitných vlastností.

Benzínové motory - S

SA Oleje pro málo zatěžované motory (r.v. 1940-50)

SB Středně legované motorové oleje (proti stárnutí, korozi a opotřebení). Pro málo zatěžované motory (r.v. 1956-60).

SC Motorové oleje pro střední zatěžovací podmínky s přísadami proti tvorbě vysokoteplotních úsad, nízkoteplotních kalů, proti stárnutí, korozi a opotřebení (r.v. 1964-67).

SD Oleje pro zvýšené požadavky stanovené výrobci automobilů v letech 1968 až 1971. Skupina SD odpovídá přibližně specifikaci FORD M2C-101-B.

SE Oleje pro velmí vysoká namáhání (Stop and Go provoz). Splňují požadavky výrobců motorů od r. 1971/72.

SF Oleje pro velmí vysoká zatížení (Stop and Go provoz). Splňují požadavky výrobců motorů od roku 1980. Odpovídají specifikacím FORD SSM-2C-911A (M2C-153-B), MIL-L46152B a GM 6048-M.

SG Oleje splňující nejtvrdší požadavky na sníženou tvorbu kalů a opotřebení. Požadavky výrobců motorů od r. 1988.

SH Pro motory od r. 1994 (platnost od 1. 8. 1993).Naftové motory - C

CA Oleje pro málo zatěžované motory. Odpovídají specifikaci MIL-L-2104 (r.v. 1940-60).

CB Oleje pro motory s nízkým až středním zatížením. Jsou vhodné i při použití paliva s vyšším obsahem síry. Odpovídají specifikaci MIL-L-2104A (r.v. 1949-64).

CC Oleje pro střední a těžké provozní podmínky. Používají se také pro přeplňované motory. Odpovídají MIL-L-2104B (r.v. 1964-70).

CD Oleje pro vysoce zatěžované motory zejména přeplňované. Překračují požadavky MIL-L-45199B (S3). Odpovídají MIL-L-2104C (r.v. 1970-79).

CD-II Oleje stejných vlastností jako CD, navíc pro dvoudobé motory (test na motoru Detroid 6V-51T) od r. 1978.

CE Oleje pro těžce namáhané a rychloběžné motory zejména přeplňované. Musí splňovat americké specifikace Cummins NTC 400 a MACK T6 a T7 (od r.v. 1983).

CF-4 Oleje pro moderní čtyřtaktní motory, určené zvláště pro těžké tahače v dálničním provozu, odpovídají MIL-L-2104D a MIL-L-2104E (od r.v. 1990).

CF Oleje pro vysoce zatěžované motory včetně přeplňovaných, spalující palivo s vyšším obsahem síry a splňující přísné emisní limity (od r. 1994).

CF-2 Oleje pro vysoce namáhané dvoudobé motory (od r. 1994).

CG-4 Oleje pro rychloběžné čtyřdobé motory v dálkové dopravě spalující naftu s nízkým obsahem síry a splňující přísné emisní limity (od r.v. 1994).

ACEA

Respektuje rozdílné nároky evropských vozidel (oproti vozům americkým, pro něž byla klasifikace API původně vytvořena) na motorový olej. Definuje tři základní skupiny olejů. Skupina "G" (gasoline) zahrnuje oleje pro benzínové motory, skupina "D" (diesel) oleje pro naftové motory a skupina "PD" (passenger diesel) oleje pro naftové motory osobních automobilů. Číslice uváděná za základním symbolem určuje úroveň užitných vlastností daného oleje.

Specifikace výrobců motorů

Někteří významní zahraniční výrobci motorů zpracovali své vlastní požadavky na motorové oleje, vyžadující splnění konkrétních podnikových norem. Jedná se například o koncern Volkswagen (VW 500.00; 501.01; 505.00) nebo Mercedes Benz (MB Blatt 226.x; 227.x; 228.x). V některých případech bývyjí ještě prováděna jiná výkonnostní třídění - např. podle specifikací americké armády pod označením MIL-L-.

Kromě těchto poměrně často se objevujících předpisů se čas od času objevují i normy (klasifikace či specifikace) některých dalších firem, např. MAN, SCANIA, VOLVO, PORSCHE, CATERPILLAR, CUMMINS, FORD, LIAZ.

Diskuze o článku Nové téma


Foto galerie


Články