Články


Původ černého zlata

2007-11-28 Přečteno: 2 464x

Černého zlata

Kde se vlastně bere palivo pro dieselové motory – nafta? Samozřejmě se těží ve formě ropy. Ta vznikla z živočichů a rostlin, kteří žili na Zemi před stovkami milionů let. Ve svém přirozeném prostředí je stlačena mezi drobnými póry mezi skalami. Proto při vrtání tryská na zemský povrch, jak známe z televize. Tím se ale dá vyčerpat zhruba 20 až 25 procent ropy v nalezišti. Pak nastupuje technika. Ve druhé fázi těžby se buď použijí čerpadla, nebo se do naleziště pumpuje voda, která zajišťuje stálý tlak. Takzvané terciální metody se snaží zvýšit viskozitu ropy, do vrtu se pumpuje horká pára nebo se ložisko jednoduše zapálí.

Tekuté zlato se pak ropovody dopraví ke zpracování. To probíhá pomocí frakční destilace, při které se oddělují jednotlivé skupiny uhlovodíků. Dají se tak získat spousty produktů, od petroléteru přes petrolej, plynový olej až po mazut. Největší naleziště se nacházejí na středním východě, ropa se ale těží téměř po celém světě včetně České Republiky – menší naleziště jsou třeba na Hodonínsku a Břeclavsku. Samotná nafta se získává destilací při teplotách 150 - 370 °C. Kvalitu motorové nafty se udává cetanovým číslem, což je obdoba oktanového čísla benzínu..

Naftu lze ale získat i jiným způsobem, než je exhumace zuhelnatělých mrtvolek. Hitem posledních let jsou takzvaná biopaliva, částečně vyráběná z rostlinných surovin. U bionafy jde o směs metylesterů rostlinných olejů a motorové nafty v poměru minimálně 31 ku 69 procentům. V našich končinách se bio složka ekologického dieselu vyrábí z řepkového oleje. Je to velmi náročná rostlina a na stejném poli se dá pěstovat jen jednou za čtyři roky.

Řepková nafta má však oproti té klasické několik výhod – produkce je jednoduchá a poměrně levná, navíc jde o velmi dobře biologicky odbouratelnou látku. Ale biopaliva s sebou nesou i pár těžkostí. Předně se kvůli vysazování rostlin pro produkci kácí deštné pralesy v Jižní Americe. Motory spalující biodiesel také produkují o 10 až 25 procent více oxidů dusíku než klasický diesel.

Jak vidíte, i diesely mohou být zajímavé a zábavné, rekordní a krásné. Tak se už konečně smiřte s tím, že nafta nepatří do kamen.

Diskuze o článku Nové téma

Foto galerie


Články