Články


Koupě ojetiny nemusí být riziková

7 komentářů 2009-12-29 Přečteno: 7 796x

Při nákupu automobilu v českých podmínkách bohužel stále platí staré dobré heslo : Důvěřuj, ale pověřuj.Ziskuchtivých podvodníků na tomto poli je stále dost,proti nimž se lze ubránit jen se znalostí dané věci.

To v praxi znamená, že jste-li automobilový laik a vybírárte si auto jen podle toho, jak se vám líbí jeho vnější křivky, vybavenost vnitřku nejrůznější doplňky a barvy karoserie, pak je téměř stoprocentní pravděpodobnost, že se při koupi takzvaně spálíte. Nechcete-li ovšem o radu někoho žádat (i když přítomnost nějakého automechanika při výběru je takřka nutná),alespoň si pozorně pročtěte tento článek ..

Identifikační čísla

Podle nich poznáte, zde kupujete vůz s parametry uvedenými v technickém průkazu a jestli kupujete opravdu t vozidlo, jež je v něm uvedeno. Může se totiž stát, že koupíte automobil dovezený ze zahraničí jako havarované,z něhož byly použity doklady, vyříznutá čast plechu s vyraženým VIN a identifikační štítky. Ty byly následně umístěny do vozidla odcizeného npříklad v Česku. Auto pak bylo přihlášeno na doklady ze zahraničí a vy tak víceméně kupujete kradené vozidlo. Nejdůležitějším číslem automobilu je kod VIN.Jedná se o jakési rodné číslo každého automobilu. Musí souhlasit s údaji v technickém průkazu.Kod VIN najdete většinou vyražený v motorovém prostoru, například na krytu tlumiče (tak zvaný klobouk), na přepážce mezi motorem a kabinou vozu, na podlaze vozu nebo v zavazadlovém prostoru . Zkontrolujte, jestli kod není pozměněn, neodborně přeražen nebo jestli někdo nemanipuloval s dílem, na němž je VIN vyražen. V poslední době mívají automobily VIN viditelný pod čelním sklem - jeho výměna a zfalšování je náročné a nákladné. Pokud na voze je, určitě jej zkontrolujte. Dalším důležitým identifikátorem ve voze je typ a výrobní číslo motoru.Oba údaje najdete vyražené na bloku motoru, porovnejte je s údaji obsaženými v technickém průkazu. V něm musí být povinně uveden pouze typ motoru (platí pro TP vydané od 1.7.2001, do té doby se v TP uvádělo i výrobní číslo motoru). Pokud můžete , zkontrolujte fyzicky i výrobní číslo motoru. Opět se zaměřte na to, jestli s vyraženými číslicemi někdo nemanipuloval nebo není upravovaná razná plocha čísla motoru. Poku je číslo motoru poškozené, vyrezlé nebo je upravovaná razná plocha, automobil nekupujte.Kontrole podrobte rovněž typový štítek, jenž porovnejte s údaji v TP. Štítek nejčastěji najdete v motorovém prostoru nebo na sloupku vozidla.Pokud štítek chybí, je poškozený nebo neoriginálně uchycený, zvyšuje se pravděpodobnost, že vozidlem něco není v pořádku (jeho původ, předchozí havarie apd.) Pokud štítek chybí, referáty dopravy takový vůz nemusí přihlásit. Máte-li pochybnosti o skutečném roku výroby vyhlédnutého vozidla, lze skutečný rok určit z kodů, které nejdete například na sklech, bezpečnostních pásech, sedadlech, plastových dílech, agregátech, ABS, klimatizaci, alternátoru, nádobkách provozních kapalin apd.Rok výroby je obsažen také na štítcích bezpečnostních pásů - to může být zobrazeno v různých formách (od ořímého natištění data až po jednoduché zakodování do řady čísel) na takové nášivce nebo plastovém štítku v dolní části, v místě ukotvení bezpečnostního pásu.Samotné znaky mohou být vytvořeny tiskem na látce nebo plastickým vtiskem do štítku..

Kontrola pouhým okem

Co zjistíte pouhým okem? Nejprve zkuste najít výrobní štítky nebo samolepky se servisními údaji (např. počet najetých kilometrů při poslední výměně oleje). Nalezné údaje porovnejte se servisní knížkou a současným stavem tachometru. Při prohlídce se pak zaměřte na lak karosérie, stav kvality interiéru, originální spoje a tmelení karoserie, elektrické současti, pneumatiky a nápravy a v neposlední řadě i stav pohonné jednotky, převodovky, brzd, poloos, výfuku a podobně. Barvu a odstín laku kontrolujte za denního světla nebo pod zářivkami, a to na všech dílech karoserie.Sledujte stopy broušení tmelících a kytovacích hmot pod lakem, drobné krupky, zastříkané smetí, dolíčky, dívejte se po hrankách na laku v ohybech a v okolní těsnicích a ukončovacích lišt - například u dveří, oken a na blatnících. Porovnejtevelikost spár (mezer) mezi jednotlivými častmi karosérie. Díly musí lícovat a spáry mezi nimi musí být stejně široké. Zkontrolujte, zda lak na šroubech spojují jednotlivé části karosérie není poškozen.Pokud na ně byl nasazen klíč a byly povolovány světší to o výměně nebo opravě daného dílu. Prohlédněte okolí světel, směrových světl a těsnění oken a pátrejte po jemném zastříkání lakem nebo špatném spasování. Při stříkání blatníku jen málokdo demontuje světla nebo těsnění oken, takže na nich často zůstanou stopypo předchozím lakování. Důvodem oprav a přelakování častí karoserie může být často i koroze - pozor na všechny odloupávající se a drolící se části laku nebo výskyt puchýřků laku, zejména v namáhaných a spodních částech karoserie. Zkontrolujte rovněž spoje (sváry), jež jsou při výrobě v továrně překryty plastovým tmelem. Chrání karoserii před zatékáním vody a vnikáním nečistot. Po opravě je většinou není možno uvést do původního stavu, tmel je hrbolatý, nepravidelný a často je i proveden z jiného materiálu. Otevřete motorový a zavazadlový prostor,nebojte se odstranit všechny koberce, plastové kryty i rezervní kolo, abyste co nejlépe viděli na vnitřní spoje karosérie i jejího skeletu. Pokračujte na všech částech vozu. Kontrolujte obě strany zároveň a vzájemně je porovnávejte. Spoje jsou strojové, proto by mělo být vše symetrické. Uvnitř vozu zkontrolujte stav čalounění, míru poškození sedaček (prosezení, skvrny, případné propálení), podívejte se na opotřebení volantu, pedálů, spojky, brzdy a řadící páky. Při většinou uváděných 50 000 najetých km by rozhodně neměli být znatelně opotřebovány. Musí být vidět struktura povrchového materiálu. Při více než 250 000 km bývá znatelně poškozen potah řadící páky. Pedály jsou zcela ošlapány. Podle míry opotřebení můžete přibližně odhadnout počet skutečně najetých kilometrů. Pečlivě kontrolujte i základní věci, například jestli svítí všechna světla brzdových a měrových. Elektrické ovládání okének musí být plynulé a bez rušivých zvuků.Klimatizaci vyzkoušejte i za jízdy, nejens nastartovaným motorem na místě...

Pod kapotou

Při technické kontrole začněte stavem přední a zadní nápravy - jakýkolivatypický odklon kol je podezdřelý. V důsledku toho se nesprávně sjíždějí pneumatiky, což ohrožuje bezpečnost. Právě nesouměrně sjeté pneumatiky napoví, zda není závada na sbíhavosti kol, tlumičích pérování či nápravách (vůz může být po vážné havarii). U motoru zjistíme mnohé už pouhým pohledem. V kombinaci s testovací jízdou byste měli být schopni prověřit, zda je vše v pořádku. Opět se podívejte na svary a šrouby v motorovém prostoru, zda nebylo auto bouráno. Ještě za studena otevřete nádobku s vodou a podívejte se zespoda na její víčko - když je na něm mazut, znamená to, že olej prosakuje do vody, nebo že je špatné těsnění pod hlavou.Motor by měl být čistý a suchý, bez viditelného prosakování oleje. Naskočit by měl vůz napoprvé. Soustřeďte se na jeho chod. Nechte ho běžet na volnoběh a poslouchejte, zda se z něj neozývají žádné neobvyklé zvuky (klepání, škubání). Motor by měl držet stejnou hladinu otáček bez znatelného kolísání.Sundejte víčko olejové krytky a otočte ho - když je na ní mazut znamená to, že do oleje teče voda nebo olej nebyl řádně měněn. Když je krytka cítit benzínem,znamená to, že mechanická pumpa propouští benzín ...

Zkušební jízda

Po čtvrthodině jízdy vyzkoušejte metodu mechanikova semaforu černá - modrá - bílá. Podle barvy kouře vycházejícího z výfuku poznáte leccos i bez měřících přístrojů. Modrý kouř s největší pravděpodobností znamená, že pístní kroužky propouští olej do válce nebo netěsní ventily. Motor je silně opotřebovaný. Černý kouř (u dieselu) znamená, že je motor pravděpodobně velmi opotřebovaný nebo má špatně seřízené čerpadlo. A bíký kouř značí, že do spalovacího prostoru uniká voda z chladicího systemu. Muže být špatné těsnění pod hlavou motoru nebo prasklá hlava motoru. Zkušební jízdu začněte pomalým rozjížděním - chod motoru by měl být plynulý, bez jakéhokoliv škubání. Zrychlujte pomalu až do maximálních otáček. V záběru motoru by neměly být žádné prodlevy ztráty výkonu. Pokud je motor vybyven turbodmychadlem, trvá chvíli, než začne působit. Potom by měl být znatelný plynulý nárust výkonu. Rychlosti musí jít zařadit lehce, plynule a přesně.Řazení vyzkoušejte při pomalé , klidné jízdě i při sportovní jízdě s vytáčením otáček do maxima. Při řazení se nesmí ozývat žádné zvuky, které by signalizovaly, že reakce nebyla okamžitá. Přechody mezi jednotlivými stupni by měly být plynulé, bez rázů. Řazení rychlostí nesmí být provázeno rázováním.Pokud ano, pak je problem se spojkou nebo s mechanickým systémem v převodovce.Na rovném úseku za jízdy dejte na moment ruce z volantu - uvidíte, zda auto "netáhne" do stran.Totéž zkuste při zvyšování i snižování rychlosti.Účinnost brzd ověříte při prutkém prždění z vysoké rychlosti - pokud se ozvou nezvyklé zvuky nebo dokonce rány či vybrace, očekávejte vysokou investici do opravy. Důležité je zjistit, zda brzdy "nevadnou", tedy jestli se při opakovaném brždění nesnižuje jejich účinnost. Na rovném úseku na chvíli uvolněte volant a brzděte - pokud auto "nedrží stopu", jsou vinny špatné brzdy, uchycení náprav, špatná geometrie nebo sjeté pneumatiky. Na test poloos je třeba vybrat místo, kde je možno zatáčet na obě strany.Od pomalého rozjíždění do kruhu přejděte k razantnějšímu přidávání plynu. Neměly by se ozývat žádné neobvyklé zvuky, zejména byste neměli slyšet zvuky podobné přeskakování řetězu na ozubeném kole. Pokud ano, poloosa je špatná. Opotřebení ložisek kol se projeví slyšitelným "hlučením". Za jízdy otáčejte volantem pozvolna tak, aby se váha vozu přenášela na jednu stranu. Poslouchejte rozdíl mezi zvukem při zatížení a odlehčení - opotřebováné ložisko začne výrazně "hučet". Na závadu výfuku nebo katalizátoru by vás mělo upozornit "zvonění" - kovový, cinkavý zvuk. To znamená, že vnitřní části jsou poškozeny (vůz neprojde při STK). Ještě před jízdou zkuste jednoduchý test : zatlačte na blatník v místě nad tlumičem jako byste chtěli auto rozhoupat - rozhodně by nemělo v houpání pokračovat! Při prudkém zastavení by v žádném případě nemělo dojít ke zhoupnutí vozidla a k tendenci zpětného pohybu vozu. Rázy nebo vibrace způsobené nerovností vozovky by se neměly přenášet do samotného řízení. Toto může být způsobeno opotřebením závěsů ramen, čepů řízení stabilizátorů apod...

Prohlídka zespodu

Vybraný vůz si zcela určitě nechte zdvihnout na heveru.Poté zkontrolujte originalitu a souměrnost spojů a neporušenost tmelu.Pozor na neoriginální spoje (svary), které by naznačovaly, že auto bylo sestaveno ze dvou nebo více částí! Na nosných částech podvozku bezpečně poznáte, zda byl vůz vážně havarován. Kolo protočte, uvidíte, zda není poškozené a uslyšíte i chod ložiska. Vezměte za kolo silou a zalomcujte s ním. Neměla by být cítit žádná vůle, kolo musí sedět na nápravě napevno. Sledujte stapy po prosakujícím oleji ve spojích. Olejová vana a převodovka nesmějí být poškozeny nebo zavařeny.Zkontrolujte brzdové kotouče - musí mít dostatečnou tloušku a nesmí na nich být hrany, vrypy nebo drážky, které by snižovaly jejich účinnost! Tlumiče by měly být suché, bez známky úniku jejich náplně.Výfuk pak nesmí být prorezl, zaměřte se na spoje jednotlivých dílů výfuku. Kupříkladu bez funkčního katalyzátoru neprojde vůz měřením emisí a STK, a tudíž je vozidlo nezpůsobilé provozu.

Nezapoměnte na detaily

U prodávaného vozidla musí být v pořádku i všechny potřebné "papíry". Důkladně zkontrolujte technický průkaz i osvědšení o technickém průkazu : je zcela nezbytné, aby VIN, číslo motoru, číslo typu motoru, ale i barva souhlasily s údaji uvedenými v technickém průkazu. Zjistěte, kde byl vůz prodán joko nový, zda v ČR nebo byl dovezen ze zahraničí. Ve druhém případě je lepší nechat původ vozidla prověřit firmou, jež tyto služby poskytuje a následně ručí za původ vozu. Pozor na duplikát technického průkazu - to je vždy problem, zvlášť pokud je vystaven za strátu nebo poškození původního TP. Často je o duplikát žádáno úmyslně, aby nebyl vidět původ vozidla,počet předchozích majitelů,jestli vůz nebyl používán jako taxi či autoškola, apod. Z duplikátu TP zjistíte, zda byl vůz pořízen za hotové nebo leazing, případně jestli byl splacen. Na časté střídání majitelů, zvláště během prvních měsíců (často týdnů) po jeho přihlášení v ČR, si dejte velký pozor. Vyžádejte si všechny klíče, servisní knížku a návody. Ověřte si, jestli jste dostali všechny klíče, které předchozí majitel při prodeji vozu předal.Pokud je klíč pouze jeden, požádejte písemné prohlášení původního majitele, že si žádný nenechal.Nezapomeňte na klíče od bezpečnostních zařízení, např. od zámku převodovky. Vyžádejte si všechny ostatní dokumenty k vozidlu. Ze servisní knížky "poznáte", jak dobře a pravidelně se o vůz jeho pedchozí majitelé starali.

Kde nakupovat

Ojetý vůz rozhodně kupujte u prodejce s kvalitním zázemím. Využijte možnosti důkladné testovací jízdy, vůz si nechte zvednout a ukázat zespodu.Pokud můžete vezměte s sebou automechanika. Upřednostňujte prodejce, kteří vozy přímo vlastní a nejsou pouhými zprostředkovateli prodeje. Výběr a koupě vozu vám zabere spoustu času. Využití internetu je velkou výhodou. Profesionální prodejci maji nabídku automobilů i na internetu.Můžete tak vybírat z tisíců automobilů, aniž byste se zvedli ze židle. Vyhnete se tak amatérům, soukromých dovozcům a podvodníkům parazitujícím na neinformovanosti svých klientů. Na internetu naleznete u většiny vozů i jejich fotografie a detailní popisk. Přehledně a rychle tak porovnáte cenové rozdíly mezi jednotlivými druhy a typy vozů, počty najetých kilometrů, stáří atd.

Na tomto odkazu najdete 10 nejčastějších chyb při koupi ojetého auta

http://www.fordclub.eu/graphics/manuals/179/10-nejastjch-chyb-pi-koupi-ojetho-auta.doc

Všem kteří se právě zabývají koupí ojetého vozu - přeji štastnou ruku při výběru.

Zdroj: ročník Ojetiny, Martin Vacek

Diskuze o článku Nové téma

Témata # Autor Poslední příspěvek
Koupě ojetiny 4 rampic1968 Milan1
6 let, 7 měsíců Koupě ojetiny

Foto galerie


Články